Historien bak konseptet

Vi har i over 20 år vært importør og forhandler av nøkkelsafen som har vært benyttet kun til brannvesenet.

Brannvesenes nøkkelsafe har hovedsakelig vært montert i næringsbygg med direkte tilknytting til brannvesenes 110 sentral for direkte utrykning.

Nøkkelsafen inneholder huset sin hovednøkkel, og sikrer brannmannskapene rask adkomst til bygget uten å knuse dører eller vinduer når brannalarmen er utløst.

Det er montert ca. 1.200 nøkkelsafer bare i Hordaland i brannvesenes nøkkelsystem.

Denne løsningen fungerer kun når » brannalarmen er utløst». Ved uttrykning uten utløst brannalarm, kommer heller ikke brannvesenet inn i nøkkelsafen. Da er NES også løsningen for dem i en nødsituasjon, der de blir tilkalt til et bygg der brannalarmen ikke er utløst. 

Hva er en Nød Etat Safe ?

NES Nøkkelsafen er et produkt som er videreutviklet fra nøkkelsafen som i mange år har vært benyttet for brannvesenet. Safen er TUV godkjent og avlåst med sylinder og nøkler i et patentert nøkkelsystem som er forsikringsgodkjent (FG godkjent)

Nøkkelsafen er kjerneboret inn i veggen, fortrinnsvis i betong og har en holdekraft på over 1 TONN. Nøkkelen er festet inne i safen til et anker som kun kan frigjøres ved en elektrisk impuls.

Den elektriske impulsen fremkommer ved at man ringer opp safen fra et forhåndsprogrammert nummer, dette kan være fra AMK, brannvesenet eller politiets operasjonssentral. I tillegg må vedkommende tjenestepersonell ha riktig nøkkel til selve nøkkelsafen, først når alle disse parameterne er på plass vil det være mulig å få tilgang til borettslaget/husets hovednøkkel/masterkey.

Samtidig som nødetatenes personell utfører en aktivitet i safen, så sendes det melding via SMS til borettslaget etter en forhåndsavtalt varslingsliste, dette kan være styreformann eller vaktmester eller de personer som styret har valgt skal delta på denne listen.

Oppbevaring av husets hovednøkkel i en NES – Nød Etat Safe gir en høy grad av sikkerhet, man vet når nøkkel er i bruk og kan følge med at nøkkelen blir heng tilbake i safen etter bruk. Om den IKKE skulle bli hengt tilbake etter bruk så har man loggført hvem som har tatt den ut og kan således lett spore nøkkelen i ettertid.