NES kan redde liv

Se for deg situasjonen.

En person i borettslaget trenger akutt hjelp. Personen ringer 113 og ambulansen rykker ut.

Ambulansen ankommer, gatedøren er låst, de får heller ikke lengre kontakt med personen, selve døren til leiligheten er også låst. Ambulansepersonellet må kontakte politi og brannvesen for assistanse da disse har utstyr for å kunne ta seg gjennom låste dører. Etter lengre tid kommer de med utstyr og bryter ned døren(e). Mye tid har gått tapt, noe som kan være livstruende for pasienten. I tillegg har man måtte benytte de andre etatene som kanskje selv jobbet med livstruende oppgaver. Så NES løsningen sparer også mot missbruk av de andre nødetatenes tid og ressurser.

Med NES system i borettslaget vil ambulansepersonell kunne komme seg raskt inn til pasienten uten å måtte bryte ned dører. Det å få tilgang til byggets hovednøkkel via et NES system, kan bidra til at man sparer tid og redder liv, samtidig som man vet at borettslagets hovednøkkel er sikkert plassert i nøkkelsafen og blir brukt under kontrollerte forhold.

Det å få tilgang til nøkkelen vil spare tid når det gjelder mest.

NES bidrar også til at man unngår unødvendig skade på inngangsdør og dør til leilighet.